Hvad er operationel leasing?

Ved operationel leasing er det leasinggiver, som har den finansielle risiko ved udløb af leasingperioden – leasingtager skal ved udløb af leasingperioden tilbagelevere det leasede udstyr til leasinggiver.