Hvad er reglerne for beskatning og momsfradrag i forbindelse med firmabil?

Beskatning – bliver beregnet ud fra bilens anskaffelsespris. Du skal betale skat af 25% af bilens værdi op til 300.000 og 20% af den overskydende værdi. Hertil skal der tillægges et miljøtillæg – tillægget udgør 150% af den årlige grønne ejerafgift. Beskatningsgrundlaget beregnes og oplyses af os.

Momsfradrag – ved leasing af firmabiler på hvide plader kan en del af momsen af de løbende leasingydelser under visse betingelser fratrækkes. Når det gælder udbetalingen, er der derimod kun undtagelsesvis momsfradrag. Løber leasingperioden over mere end 6 måneder, og skal bilen anvendes mindst 10 % til erhvervsmæssig kørsel, er der fradrag for en del af momsen af de løbende leasingydelser. Den fradragsberettigede del af momsen kan højst udgøre 25 % af et beregnet afgiftsgrundlag. I dette indgår alene den del, der kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften. Den fradragsberettigede moms beregnes og oplyses af os.