Medarbejder med juridisk baggrund

ANSØGNINGSFRISTEN FOR DETTE STILLINGSOPSLAG ER OVERSKREDET – SE DENNE SIDE ELLER FØLG MED PÅ FACEBOOK/LINKEDIN FOR AT HOLDE ØJE MED NÆSTE LEDIGE STILLING

Er du uddannet jurist, og er du interesseret i at arbejde med forskellige juridiske områder lige fra inkasso til registreringsafgiftsloven, GDPR (persondataforordningen) og hvidvaskloven? Vil du være ansvarlig for løbende at holde os ajour med den gældende lovgivning inden for leasing og være med til at rådgive dine kollegaer om forskellige juridiske problemstillinger ved leasing? Så er det måske dig, vi leder efter i Krone Kapital!

Om jobbet:
På Kreditkontoret vil du blive den ene ud af tre medarbejdere med en berøringsflade til hele organisationen i Krone Kapital, hvor den professionelle opgaveløsning og den faglige udvikling er i centrum i et uformelt arbejdsmiljø. Kreditkontorets opgaver er primært udover bevilling af leasingengagementer, opfølgning på debitorer, indgåelse af henstandsaftaler med debitorer og opfølgning på disse samt udarbejdelse og gennemgang af dokumenter og leasingkontrakter.

Dine primære arbejdsopgaver bliver løbende implementering af den lovgivning Krone Kapital er underlagt ved leasing finansiering. Derudover vil jobbet bestå af rådgivning internt i Krone Kapital om de juridiske problemstillinger, der relaterer sig til leasing finansiering, hvilket kræver gode evner til at samarbejde og tænke i helheder.

Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder:

 • At holde Krone Kapital ajour med reglerne inden for persondataforordningen og hvidvaskloven.
 • Løbende ajourføring af dokumenter og kontrakter i henhold til gældende lovgivning.
 • Rådgivning og vejledning af juridiske problemstillinger ved leasing finansiering.
 • I mindre omfang inddrivelse af forfaldne fordringer og indgåelse om aftaler herom.
 • Kontrol af dokumenter og leasingkontrakter.
 • Juridiske ad hoc opgaver.

Vi tilbyder:

 • En spændende og fagligt udfordrende arbejdsplads.
 • En fleksibel og alsidig arbejdsdag, hvor tempoet til tider kan være højt.
 • Et godt og kreativt arbejdsmiljø med engagerede kolleger, hvor kunden er i centrum.
 • En humoristisk og fri omgangstone.

Vi forestiller os, at du:

 • Inden for de seneste år er uddannet cand. jur. eller cand. merc. jur.
 • Kan formidle klart og tydeligt i både skrift og tale.
 • Er selvstændig og er i stand til at træffe beslutninger på et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.
 • Er god til at strukturere dit arbejde og selv kan tilegne dig den nødvendige viden.
 • Er imødekommende og har godt humør.

Løn og ansættelsesforhold:
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer ugentligt. Ansættelsestidspunkt vil blive aftalt ud fra dine ønsker og muligheder. Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af dine kvalifikationer.

Yderligere informationer:
Du er velkommen til at kontakte Kreditchef Viggo Jensen tlf. 96703432 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er torsdag den 21. november 2019. Ansøgningen skal fremsendes til vpj@kronekapital.dk

Om os:
Krone Kapital er et leasingselskabet, som er ejet af Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Thy, der primært leaser køretøjer. Antallet af ansatte er især de seneste 2 år steget og er p.t. på 34 ansatte med en forventning om dette antal stiger i fremtiden. Krone Kapital administrerer en leasingportefølje, som er forøget markant de seneste år og var pr. 30. september 2019 på kr. 3,0 mia. Du kan læse mere om Krone Kapital A/S på kronekapital.dk