Hvem må køre den leasede bil?

Bilen må som udgangspunkt ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af bilen til medlemmer af din familie og din omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud. Du har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen