Hvad betyder scrapværdi?

Scrapværdi er den værdi/pris, bilen/udstyret vurderes at have ved udløb af leasingperioden. Ved finansiel leasing, er det den værdi, som du som leasingtager, på anfordring, er forpligtet til at finde en køber til.